Disclaimer

  1. Gebruiksvoorwaarden

In deze gebruiksvoorwaarden worden een aantal condities, gebruiken en juridische zaken geregeld. Indien u het niet eens bent met een of meerdere onderdelen van deze site, dan dient u geen gebruik te maken van deze site. Aangezien de inhoud van onze website en de gebruiksvoorwaarden periodiek worden aangepast, raden wij u aan om deze regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de actuele stand van zaken.

  1. Acceptatie

Met het verkrijgen van toegang tot deze website accepteert u dat u gebonden bent aan onze gebruiksvoorwaarden. Telkens wanneer u deze site benadert, accepteert u het van toepassing zijn van deze voorwaarden.

Te alle tijde en zonder eerdere kennisgeving, behouden wij ons het recht voor om de vormgeving van deze site te veranderen, inhoudelijke wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden of de toegang tot de site te beperken of te beëindigen. Dit alles naar onze eigen inzicht en relevantie.

Wij geven geen verklaringen of garanties af dat de inhoud van deze site beschikbaar, bruikbaar of relevant is. Het gebruik ervan geschiedt op eigen risico.

  1. Intellectueel eigendom

Alle afbeeldingen, databank, foto’s, grafische gegevens, geluiden, materialen, merken, software, teksten, verpakkingen, producten, video’s en animaties, evenals compilaties daarvan, zijn eigendom van Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk gemaakt worden voor derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

  1. Informatie

Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. heeft met de grootste zorg deze site samengesteld en probeert deze zo betrouwbaar en actueel mogelijk houden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er toch onjuistheden en onvolledigheden in voorkomen, daarom kunnen wij niet garanderen dat deze informatie op de site te alle tijde volledig en juist is. Hiervoor kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gehouden. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met deze website of voortvloeit uit het gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van deze website. Ook garanderen wij niet dat onze verzonden elektronische berichten vrij zijn van virussen of schadelijke elementen.

Alle gegevens en materialen die u ons door middel van deze website of in verband daarmee toestuurt, worden onmiddellijk het eigendom van Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. en zal als niet-vertrouwelijk behandeld worden. U staat ervoor in dat het gebruik ervan ons geen inbreuk oplevert voor rechten van derden. Het staat ons vrij om deze gegevens en materialen naar eigen inzicht te gebruiken of te bewerken zonder dat daar een verplichting tegenover staat.

  1. Verkrijgbaarheid van producten of diensten

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van betreffend product of dienst. U dient vóór de aankoop van een bepaald product of dienst een gedetailleerd advies bij ons op te vragen over de verkrijgbaarheid of geschiktheid ervan.

  1. Gekoppelde sites (hyperlinks)

Het kan zijn dat op deze site verwijzingen worden gemaakt naar andere websites (hyperlinks) die mogelijk interessant voor u zijn. Deze sites staan niet onder controle van Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. en Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud daarvan. Alle mogelijke schade hieruit voortvloeiend wordt resoluut van de hand gewezen door Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er zich ten tijde van de verwijzing naar deze sites op dat moment geen illegale inhoud op deze sites te bekennen was en dat Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal B.V. niet kan instaan voor de actuele en toekomstige inhoud van deze sites.

  1. Security site

Het beveiligde gedeelte van onze site is met een inlogcode en wachtwoord beveiligd. Deze worden u eenmalig medegedeeld en u dient deze zaken goed en gescheiden van elkaar te bewaren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade door verlies ervan. U dient te alle tijde te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen hebben of gebruik kunnen maken van uw inlogcode en wachtwoord. U aanvaardt automatisch door middel van het ingeven van inlogcode en wachtwoord integraal onze Algemene Voorwaarden, welke dan ook van toepassing zijn op alle zakelijke transacties.
Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren onze Algemene Voorwaarden.

  1. Privacy

De enige informatie die wij verzamelen als u onze site bezoekt is het adres van uw computer, de pagina’s die u bezoekt, de data en tijdstippen waarop dit gebeurt en de browser (inclusief het type en versie) die u gebruikt. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het beheer van onze website en voor verdere ontwikkeling ervan.

De persoonsgegevens die u ons toestuurt via deze website worden door ons bijgehouden en uitsluitend gebruikt om uw bestellingen te verwerken en om onze dienstverlening en de inhoud van deze website te verbeteren. Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

  1. Juridisch

U aanvaardt dat Nederlandse recht van toepassing is en dat de rechtbank in Utrecht exclusief bevoegd is bij een geschil dat voortvloeit, verband houdt of samenhangt met het gebruik en de inhoud van deze site. De Nederlandse tekst van deze gebruiksvoorwaarden is bindend.

  1. Colofon

Deze site is eigendom van

Van Manen’s Handelsonderneming Veenendaal BV

Wageningselaan 8

3903 LA  Veenendaal

KvK nr. 30056426

BTW nr. NL004109661B01